University of Waterloo

Country: flag canada Address: University of Waterloo, 200 University Avenue West, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada Website: https://uwaterloo.ca/
university of waterloo logo
THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

32,930

TỔNG QUAN

Các trường đại học Waterloo (thường được gọi là Waterloo , UW , hoặc UWaterloo ) là một chuỗi các trường đại học nghiên cứu với một khuôn viên chính trong Waterloo, Ontario, Canada. Cơ sở được thành lập vào 01/07/1957 với tư cách là trường Cao đẳng Waterloo Associate, một chi nhánh bán tự trị của Waterloo College, sau đó là một chi nhánh của Đại học Western Ontario.

University of Waterloo chính thức tách ra khỏi Waterloo College và được hoạt động như một trường đại học vào năm 1959.

Chỉ trong nửa thế kỷ, University of Waterloo, nằm ở trung tâm của trung tâm công nghệ của Canada, đã trở thành một trường đại học toàn diện hàng đầu với gần 36.000 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian trong các chương trình đại học và sau đại học.

Được xếp hạng hàng đầu trong các trường đại học sáng tạo nhất của Canada, Waterloo là nơi có nghiên cứu và giảng dạy tiên tiến về khoa học và kỹ thuật, toán học và khoa học máy tính, y tế, môi trường, nghệ thuật và khoa học xã hội.

Từ điện toán lượng tử và công nghệ nano đến tâm lý lâm sàng và nghiên cứu khoa học sức khỏe, Waterloo mang đến những ý tưởng và tâm trí tuyệt vời cùng nhau, truyền cảm hứng sáng tạo với tác động thực sự ngày hôm nay và trong tương lai.

Là nơi có chương trình giáo dục hợp tác sau trung học lớn nhất thế giới, Waterloo nắm lấy các mối quan hệ của trường với thế giới và khuyến khích các quan hệ đối tác đáng tin cậy trong học tập, nghiên cứu và thương mại hóa. Với các cơ sở và trung tâm giáo dục trên bốn châu lục, và các mối quan hệ đối tác học tập kéo dài trên toàn cầu, Waterloo đang định hình tương lai của thế giới.

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018:

University of Waterloo nằm trong top #201 trên thế giới

NGÀNH ĐÀO TẠO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Undergraduate
  • Graduate

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

  • Applied Health Sciences
  • Arts
  • Engineering
  • Environment
  • Mathematics
  • Science

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

CHI PHÍ SINH HOẠT $15,612
HỌC PHÍ $17,318

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH / NĂM

$32,930
Facebook Comments